Sözlükte "ortaklaşacılık" ne demek?

1. Üretim araçlarından kişisel iyeliği kaldırıp ortak kullanmayı ve toplum içinde her türlü eylemde ortak davranışı savunan öğreti, kolektivizmortaklaşacılık

Ortaklaşacılık kelimesinin ingilizcesi

n. collectivism